Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
O parafii
Do chwili ustanowienia parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Chałupki należały do parafii św. Stanisława w Marklowicach.

Od 1975r. odprawiano Msze święte tylko w niedziele i święta, w domu prywatnym.
Tymczasowa parafia została ustanowiona 19 IV 1987r. Parafię erygowano 31 VII 1988r. W latach 1985-1986 na miejscu tego domu została zbudowana duża kaplica, która po ustanowieniu nowej parafii stała się kościołem parafialnym, dzięki inicjatywie ówczesnego proboszcza w Marklowicach ks. Kazimierza Kopcia i pomocy parafian z Chałupek.

Kaplicę poświęcił 8 września 1985r. biskup katowicki Damian Zimoń. Po ustanowieniu parafii tymczasowej, jej administratorem został mianowany ks. Jan Teska. Pełne prawa ta jednostka administracyjna Kościoła katowickiego otrzymała 31 VII 1988r., kiedy to dekretem biskupa katowickiego erygowano parafię, a jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Teska.

W 1993r. rozpoczęto rozbudowę świątyni. Prace zakończono na przełomie maja i czerwca 1997r. W oknach nowej części zostały umieszczone witraże przedstawiające sceny z życia Matki Najświętszej a na I piętrze powstała część mieszkalna dla proboszcza.
Od 1 sierpnia 2004r. proboszczem jest ks. Marek Macewicz, a od 28 lipca 2019 proboszczem jest ks. Jacek Moroń.


W 2006r. pzed kościołem została zbudowana grota ku czci Matki Bożej, patronki parafii oraz wykończono pomieszczenia piwniczne, gdzie teraz znajdują się: salka parafialna, podręczna kucznia i pomieszczenie dla ministrantów.
 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl