Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Duchowa Adopcja
niedziela, 08 kwietnia 2018 00:00
"Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą" - bo tak brzmi pełna nazwa inicjatywy odkrytej przez dr Pawła Milcarka, który opracował i opublikował zasady Duchowej Adopcji, zaś wdrożyli ją oo. Paulini z kościoła Ducha św. w Warszawie, to posłannictwo wyrażone poprzez osobistą modlitwę jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga - Dawcę Życia.

Duchowa Adopcja rozpoczyna się 25 marca w Święto Zwiastowania Pańskiego ("Dzień Świętości Życia") i trwa przez 9 miesięcy (okres wzrostu dziecka w łonie matki).

Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza uroczyste przyrzeczenie w kościele, które je utwierdza.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
 • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka,
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:........
Można również złożyć przyrzeczenie prywatnie. Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Osoba praktykująca modli się o nawrócenie rodziców jednego, nieznanego, poczętego dziecka zagrożonego zagładą w łonie matki. Modli się, aby rodzice zostali napełnieni miłością do swojego własnego dziecka i pozwolili mu się urodzić, a po urodzeniu się, żeby zadbali o wychowanie go do godnego i prawego życia.

Codzienna modlitwa obejmuje jedną tajemnicę różańca oraz modlitwę:

"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen".

Można także podjąć dodatkowe postanowienia uzupełniające jak np.:
 • częstsza Spowiedź i Komunia św.,
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • czytanie Pisma św.,
 • post o chlebie i wodzie,
 • walka z nałogami i wadami charakteru,
 • pomoc osobom potrzebującym,
 • działalność społeczna na rzecz obrony życia,
 • dodatkowe modlitwy.
Do pobrania:

Formuła Przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Odpowiedzi na najczęstsze pytania
 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl