Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Anioł Pański
I: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.
II: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

I: Oto ja służebnica Pańska.
II: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

I: A słowo stało się ciałem.
II: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

I: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
II: Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast "Anioł Pański" odmawia się:

I: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
II: Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.

I: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
II: Módl się za nami do Boga, alleluja.

I: Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.
I: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
II: Amen.
 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl