Ogłoszenia duszpasterskie

Informacje z życia parafii oraz ogłoszenia urzędu gminy. Wystawiane są w niedzielę, na nadchodzący tydzień.
Czytaj...

Intencje

Całotygodniowy wykaz Mszy Świętych wraz z przypisanymi intencjami mszalnymi, według dat kalendarzowych.
Czytaj...

Liturgia na dziś

Czytania, Psalmy, Śpiewy oraz Ewangelia obowiązujące w danym dniu roku liturgicznego.
Czytaj...

Msze Święte

Niedziela:
8.00, 10.30, 16.00
Poniedziałek, Środa, Piątek:
17.00
Wtorek, Czwartek, Sobota:
8.00
Święta nieobowiązkowe:
8.00, 17.00

Kancelaria

Czynna:
Zawsze po Mszy Św.

Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Jacek Moroń
Siedem sakramentów świętych
Chrzest

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." (Mt 28,18-20)


Przez chrzest święty Chrystus oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, gładzi winy popełnione przed chrztem, udziela daru uświęcającej łaski Bożej, odradza do nowego życia dzieci Bożych i włącza do społeczności Kościoła.

"Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa" (Ga 3,27)

Od chwili chrztu dusza naznaczona jest niezatartym znamieniem. Chrześcijanie, uświęceni przez łaskę Chrystusa, są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według Jego nauki.
Gdy chrzci się małe dzieci, chrzest jest wyrazem wiary ich rodziców, którzy zobowiązują się do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej. W miarę dorastania człowiek samodzielnie wyznaje wiarę, potwierdza swój chrzest i złożone przyrzeczenia.
Rodzice prosząc Kościół o chrzest dla swych dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia duchowego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie chrztu świętego.
Przy chrzcie Kościół domaga się świadka, którym ma być praktykujący katolik. Powinien on swym przykładem, modlitwą, pomocą wspierać rozwój życia religijnego swego chrześniaka.

Bierzmowanie

"Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 14,26)

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha Świętego, który nas umacnia w wierze i miłości. Od tej chwili zobowiązani jesteśmy do większej odpowiedzialności za swoje życie chrześcijańskie, apostolstwo wobec innych i Kościół.

"Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego" (KL 38)

Namaszczając i wkładając ręce na ochrzczonego biskup potwierdza i umacnia to, co zostało dokonane w chrzcie świętym. Sakrament bierzmowania przyjmujemy, żeby potwierdzić i pogłębić naszą przynależność do Kościoła.

Eucharystia
Pokuta
Namaszczenie chorych
Kapłaństwo
Małżeństwo
 
Parafia Narodzenia NMP

ul. Bławatkowa 31
44-321 Marklowice(Chałupki)
Tel.: (32) 454 31 70
chalupki@katowicka.pl